För medlemskap

Var god fyll i följande blankett.

Allt som ni fyller i blanketten, ska vara precis samma information om er som finns hos skatteverket.

Tryck på följande länk för att ge samtycke för medlemsavgift till vår kyrka genomtages med statlig hjälp (elektronisk samtycke blankett). Om den elektronika blanketten inte fungerar, var god och skriv ut och skicka påskrivet dokument till kyrkans address (samtycke Blankett) via posten.

Du har möjlighet att anmälla om utträde ur EOTK.

Anmälan om utträde ur EOTK elektronik genom fylla länken.

Blanketten skickas till den församling där den som vill utträda ur Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan i
Sverige (EOTK) är bosatt. Man kan även anmäla utträde genom personligt besök eller per brev. Ett bevis skickas
till den som har anmält utträde ur EOTK. OBS! Utträdet gäller från och med den dag då blanketten kommit
församlingens kyrkoherde tillhanda. Den som har anmält utträde senast den 1 november betalar inte kyrkoavgift
kommande år. Den som inte är medlem i EOTK har inte fri kyrkans tjänster som konfirmation, dop, vigsel eller
begravningsgudstjänst. Man har inte rösträtt vid kyrkliga val och är inte valbar i sådana val. Du är välkommen
till kyrkans gudstjänster och konserter och att åter bli medlem i EOTK! Läs mer om EOTK tro och verksamhet
på www.eotk.se.

መግለጺ ንህዝቢ ብዛዕባ ሽርኮስካት

ኣገባብ ኣጠቕቕማ ቅጥዒ ኣባልነት ብ video