För medlemskap: Var god fyll i följande blankett.

ኣባል ንምዃን : ብኽብረትኩም ኣብዚ ታሕቲ ንዘሎ መሕትት ኣባልነት ኣማልኡ።

Allt som ni fyller i blanketten, ska vara precis samma information om er som finns hos skatteverket.

ኩሉ እትህብዎ ሓበሬታ ልክዕ ከምቲ ኣብ skatteverket ብዛዕባኹም ዘሎ ክኸውን ይግባእ።

Var god tryck på följande länk för att ge samtycke för medlemsavgift till vår kyrka genomtages med statlig hjälp (elektronisk samtycke blankett). Om den elektronika blanketten inte fungerar, var god och skriv ut och skicka påskrivet dokument till kyrkans address (samtycke blankett) via posten.
Vad är skillnaden mellan kyrkoavgift och
Begravningsavgift?

Kyrkoavgift och begravningsavgift är två helt skilda saker.

  • Kyrkoavgiften: Betalas utav kyrkans medlemmar, arbetsgivaren gör ett förhöjt skatteavdrag i samband med löneutbetalningen.
  • Vem betalar? Du som är i fylld 18 år och vidare, gäller folk som är bokförda i Sverige och som har beskattningsbara inkomster av tjänst och/eller pension, sjukpenning, a- kassa. Den dras månatligen från inkomsten, precis som den vanliga skatten.
  • Begravningsavgiften: Är en obligatorisk avgift som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett eventuella församlingstillhörighet eller inte. Och utgör 0,246 % av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats, lokal för förvaring och visning av den avlidne och kremering.
Vart går kyrkoavgiften till? Kyrkoavgiften går till verksamhets aktiviteter för den lokala församlingen. Med detta menar vi att pengarna går för att stärka församlingens ekonomi. Typ, för att betala olika avgifter, prästlöner, Diakoniskolan, underhåll av byggnader, kostnader till barn och ungdomarnas olika aktiviteter, mm.
Hur överförs kyrkoavgiften? Överföringen till Trossamfundskonto sker automatiskt genom Skatteverket.
Kan jag ångra mig? Ja, men ditt beslut gäller ett år i taget. Statusen den 1 november avgör kommande kalenderår och gäller tills vidare.
Vilka betalar via kyrkoavgiften? Alla personer som födde i Sverige fram till 31 december 1995 blev automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan. Om man inte begärt utträde betalar man ungefär 1 % av sin inkomst varje år i kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Från 1996 upphörde det och numera blir man medlem genom dopet eller aktivt inträde.
Räcker det inte med att ge i kollekten vid söndagsmässan? Tyvärr ger mässbesökarna inte så mycket att det räcker till allt arbete som görs i trossamfundets olika församlingar och organisationer.
Dessutom går kollekten för det mesta till den egna församlingen och intetill hela stiftet.
Hur mycket betalar man? Medlemmen ska betala EN procent av beskattningsbara inkomst av tjänst, pension, a-kassa, sjukpenning. vilket är i samma nivå som medlemmarna i de flesta andra trossamfund i Sverige betalar.
För en person som tjänar 24 000 kr. Hur mycket är 1 % av 24 000kr ? 240 kr.
För en pensionär med 12 000 kr i pension. Hur mycket är 1 % av 12 000 kr? 120 kr.
Hur ofta måste jag förnya mitt kyrkoavgiftsmedgivande? Du fyller i ditt medgivande 1 gång och sedan gäller tillsvidare.

 

Vad innebär ett medlemskap Att vara medlem i en förening betyder först och främst att man godkänner föreningens stadgar och att man arbetar och bidrar till ekonomiskt för föreningens överlevnad. Medlemskap innebär vidare att man kan få ta del utav de aktiviteter som föreningen erbjuder och att man har rösträtt på föreningsårsmöten.
Medgivande För att en förening ska överleva är det en självklarhet att varje medlem betalar sin medlemsavgift. Utan medlemsavgiften kommer föreningens budget inte hålla samt upprätthållande av godtyckliga lokaler, att utföra givande aktiviteter och utbildningar blir omöjligt.
Medgivande ur ett ekonomiskt perspektiv Varje medlem som har en lön, pension eller annan inkomst har möjlighet att betala in sin medlemsavgift via skattsedeln till föreningen. EOTK i Sverige har beslutat på årsmötet 2019 att endast ta 1% av medlemmens inkomst som medlemsavgift. Barn mindre 18 år (>18) är ej skyldig att betala medlemsavgift.
Kyrkotjänster Kostnadsfria kyrkotjänster gäller för alla som betalar medlemsavgift övriga medlemmar betalar bestämda summan ( se stadgar).
inträde Observera att inträde gäller från och med den dag då blanketten kommit till församlingens styrelse tillhanda. Ansökan har en bindningstid på ett (1) år från den dag då blanketten kommit till församlingens styrelse tillhanda.Om ansökan om uppbördshjälp sker före den 1 november kommer medlemsavgiften att dras från skatten det kommande året.

 

Du har möjlighet att anmälla om utträde ur EOTK.

Anmälan om utträde ur EOTK elektronik genom fylla länken.

Blanketten skickas till den församling där den som vill utträda ur Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan i
Sverige (EOTK) är bosatt. Man kan även anmäla utträde genom personligt besök eller per brev. Ett bevis skickas
till den som har anmält utträde ur EOTK. OBS! Utträdet gäller från och med den dag då blanketten kommit
församlingens kyrkoherde tillhanda. Den som har anmält utträde senast den 1 november betalar inte kyrkoavgift
kommande år. Den som inte är medlem i EOTK har inte fri kyrkans tjänster som konfirmation, dop, vigsel eller
begravningsgudstjänst. Man har inte rösträtt vid kyrkliga val och är inte valbar i sådana val. Du är välkommen
till kyrkans gudstjänster och konserter och att åter bli medlem i EOTK! Läs mer om EOTK tro och verksamhet
på www.eotk.se.

መግለጺ ንህዝቢ ብዛዕባ ሽርኮስካት

ኣገባብ ኣጠቕቕማ ቅጥዒ ኣባልነት ብ video