Eritreansk-ortodoxa Tewahdo-kyrka

 • Eritreansk:   Ursprunget från landet Eritrea.
 • Ortodox:        Är ett grekiskt ord och betyder rätt eller sann troende.
 • Tewahdo:      Vi tror och lär ut att Herren Jesus Kristus är En Essens och En Natur genom inkarnation, och utan tvekan är Han en absolut Gud och Absolut Man.

Kyrkan tror på Guds enhet och treenighet

Gud är en enda till sitt väsen men samtidigt tre hypostaser (Personer) i namn, handling och kropp och Gud är en i gudomlighet, auktoritet och essens. Och Treenighetens namn är Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och den Helige Ande.

Kyrkan tror på Guds son

Denne för oss människor skull och för vår frälsning nedsteg från himmelen, Vilken avlad av den Helige Ande och född Jungfru Maria. Korsfästes för människlighetens rättigheter. Och genom inkarnation han är en natur och ett väsen. Han dopades då i Jordanfloden och predikade det goda testamentets vägledning. För människlighetens synder blev han korsfästes, dog och begravdes. Steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, och uppfor till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och därifrån skall komma för att döma levande och döda.

Kyrkan tror på dop mysterium

Och för syndarnas förlåtelse, får ärad acceptansen från Gud kommer att få evigt liv i Guds rike.

Kyrkan är apostoliska

Tror i den heliga kommunionen, som enligt skrifterna är en livskälla och av absolutionen från synden, varigenom vem som deltar av det blir en frälsning. (Johnnnes 6: 54-57)

… apostoliska ..

Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Ty mitt kött är sannskyldig mat, och mitt blod är sannskyldig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom. 57 Såsom Fadern, han som är den levande, har sänt mig, och såsom jag lever genom Fadern, så skall ock den som äter mig leva genom mig. ” https://sv.bibelsite.com/swe/john/6.htm 19-06-22 Faktum är att kyrkan lär oss om vår Herre Jesus Kristus återkomst i stor ära och triumf. Och då kommer alla de döda att uppstå för att dömas av vår Herre Jesus Kristus, varigenom de som agerade med goda gärningar kommer att ärva Guds rike, medan de handlas med hemska gärningar är att dömas och gå ner till helvetet. (Matt 25: 31-46)

31 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. 34 Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: ’Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge, 36 naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kommen till mig.’ https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matteus+25%3A31-46&version=SV1917 19-07-05

Den här apostoliska kyrkan lär oss igen att följande sju sakrament som är källan till andliga nåde. Ett sakrament är när Gud anses handla på ett sätt människan inte kan förstå. Det är en helig handling och kallas också mysterion.

Dopets sakrament

I dopet renas människan från synderna, föds till ett nytt, andlig liv och blir en kristen.

Myrrasmörjelse sakrament

I myrrasmörjelsen får den döpte den Helige Andes kraft att motstå frestelserna och att leva det nya livet i Kyrkans gemenskap. Myrrasmörjelsen sker normalt i anslutning till dopet.

 

Heliga kommunionens sakrament

Genom detta heliga mysterium, använder kyrkan en absolut absolution och evigt liv. (Johannes 6: 52-58).

Bekännelsens sakrament

Detta mysterium är en av kyrkans stöttepelare mysterier, och ombesörja absolution. (Akt 3: 19-21)

Prästadömets sakrament

Kyrkans mysterium tillåter prästerskapets prästadöme därigenom för att ge dem befogenhet att predika, döpa, betjäna i mass-liturgi och i absolution. (Johannes 20:23)

Äktenskapets sakrament

Genom detta vigs en man och en kvinna av Kristus själv till ett gemensamt liv i Guds efterföljelse.

 

De sjukas smörjelse Sakramentet

De sjuka ges Guds kraft att åter bli frisk till ande och kropp.

Kyrkan tror att heliga jungfru Maria, änglarna, profeterna, apostlarna, martyrer och de heliga, åta sig sina böner from Gud. (Johannes 2: 1-13, Lukas 20: 37-39, Rev. 6: 9, Heb 12:15, Mat 10: 40-42)

Kyrkan lär om vitaliteten av andliga gärningar på följande sätt:

Bön

Bön har tre klassificeringar, inklusive enskilda, familje- och kommunala böner.

Och det finns sju reserverade timmar för böner.

 • Horologier-timmarna sker på gryningen mellan kl. 6:00, 9:00 på morgonen
 • Sedan på halvvägs kl. 12.00
 • Och det fortsätter igen, 15:00, 18:00, 21:00 och 24:00.

Bön förslag, kan fullbordas i öppet miljö och på andra fasta platser, I liknelse till detta;

 • Fastande är uppdelad på individnivå
 • Samt fastande som är under tillkännagivandet av den erforderliga kyrkan.
 1. Fastas av profeterna (15 november-28 december av G.C)
 2. Fasta på onsdagar och fredagar
 3. På julaftonens och evangeliets kväll
 4. Fasta Nene (tre dagar)
 5. Den stora Fastan (55 dagar)
 6. Fastar från apostlarna (efter de 50 dagarna på pingstdagen som faller på måndag)
 7. Och fasta vid Apostlarnas ”FILSETA” (från augusti 1-15)

Helgdagar

Enligt kyrkans lärdomar finns det nio stora helgdagar, och återigen finns det nio andra helgdagar.

 • Årliga firandet av den heliga jungfru Maria,
 • De heliga dagarna
 • veckovis helgdagar (lördagar och söndagar) finns bland listorna.

 

Administrativa stöttepelare

Förutom de ovannämnda punkterna har den Eritreanska Ortodoxa Tewahdo följande administrativa stöttepelare:

 • Den heliga Synods
 • Patriarkatet
 • Stiftelsen för stiftet
 • Subregionala Stiftelsebyrån
 • Kontoret av kyrkans respektive stift

Kalender

Kyrkan använder en kalender från Demetrius.

Pergamentpapper och andra bönböcker

Kyrkan har många pergamentpapper och andra bönböcker, inklusive böcker om

 • Bönernas recitation om natten och dagar
 • Böner på morgontimmarna
 • Predikningar från Nya Testamentet
 • Många liturgi böcker
 • Andra föreskrivit böner.

Bekännelsens sakrament

Detta mysterium är en av kyrkans stöttepelare mysterier, och ombesörja absolution. (Akt 3: 19-21)

Kyrkspråk

I det litterära livet av det förflutna och i nuet har kyrkan spelat en viktig roll. Trots negativa ansträngningar och försök att påverka, har kyrkan aktiv bevarat gamla språkliga arv samt använd dess ord flitigt.

Relationen med systerkyrkor

Eritreanska ortodoxa Tewahdo i enighet med dogmatiska och regelbundna uppträdanden av kyrkor från Etiopien, Egypten, Syrien, Armenien och Indien. Härav kyrkan delar samma tros avseende, i den bedårande naturen på de andras framlagda sakrament, Vår Kyrka bestyrker sammanhållning till de tidigare nämnda kyrkorna. Utan tvekan accepterar kyrkan tre råd, och dessa är:

 • Nicene rådet
 • Konstantinopelrådet och
 • Efesosrådet

Må Gud skydda kyrkan mot alla faror och utmaningar. Amen!