Om vår kyrka

Eritreanskt-ortodoxa tewahdo kyrkan i Sverige (EOKTS) står under den eritreansk ortodoxa kyrkan och patriarken som residerar i Asmara.

Eritreanska ortodoxa tewahdo kyrkan i Sverige

Genom sina nära förbindelser med Röda havet via den gamla hamnstaden Adulis, nådde det kristna budskapet Eritrea. Detta hände under de första århundradena efter Kristus, då Aksum riket (nuvarande Etiopien och Eritrea) kristnades. Traditionellt hör den Eritreansk-ortodoxa kyrkan samman med – och har fortfasande stor likhet med den koptisk-ortodoxa kyrkan. År 329 kom den syriske munken Frumentius till Eritrea och blev under namnet Aba Selama den förste biskopen i det område som i dag är Eritrea. Det är från detta år som den Eritreansk-ortodoxa kyrkan räknar sitt grundande.

Eritreansk-ortodoxa kyrkan sorterade länge under den koptisk-ortodoxa (och senare etiopisk- ortodoxa kyrkan), men är sedan 1993 en själv- ständig ortodox kyrka. Den Eritreansk-ortodoxa kyrkan omfattar i dag ungefär två miljoner männ- iskor vilket är ungefär hälften av Eritreas befolkning.
Eritreansk-ortodoxa kyrkan har en bra relation med de andra kristna, såsom Romersk- katolska kyrkan, de evangeliska kyrkorna, och andra religioner – till exempel islam. Samfundet vårdar också ett bra och nära samarbete med de ortodoxa och österländska-orientaliska kyrkorna såsom de etiopiska, egyptiska, armeniska, syriska och indisk-ortodoxa kyrkorna.

Eritreanskt-ortodoxa tewahdo kyrkan i Sverige (EOKTS) står under den eritreanskt- ortodoxa kyrkan och patriarken som residerar i Asmara. Till sin hjälp har Patriarken den heliga synoden, som består av kyrkans biskopar i Eritreas sex regioner. Förutom stiftens sex ärke biskopar, har den eritreansk-ortodoxa kyrkan även biskopar i Europa och USA.

EOKTS medlemmar består huvudsakligen av svensk-eritreaner.
Medlem församlingar finns i Stockholm (Eritreanska S:ta Maria Ortodoxa kyrka) och Göteborg (Eritreanska S:t Selassie Ortodoxa kyrka) och de grundades i slutet av 1980-talet. I dagsläget räknar kyrkan med runt 3 000 aktiva medlemmar och ytterligare cirka 5 000 som deltar i kyrkans stora högtider.

Både kyrkornas präster och diakoner kan även resa runt till andra städer och hålla gudstjänst. I Stockholm och Göteborg hålls det en gudstjänst varje söndag, medan alla andra städer besöks ef- ter schemaläggning. Städerna dit prästerna reser är: Uppsala, Örebro, Västerås, Umeå, Sollefteå, Luleå, Kiruna, Malmö, Jönköping, Flen, Motala, Lund, Nordmaling, Boden, Högsby, Växjö, Nybro och Skellefteå.

Våra tro och värderingar

 

Enighet

Vi jobbar för enighet och samförstånd.

Självständighet

Vi lyder inte under någon annan främmande samfund och strikt måna om vår frihet.

Kärlek

Alla är välkomna hos oss.

Eritreanskt-ortodoxa tewahdo kyrkan i Sverige (EOKTS) står under den eritreanska ortodoxa kyrkan och patriarken som residerar i Asmara.