ደቅና ትንፋስና። ደቅና መስትያትና።ደቅና ትርግቲ ልብና። ደቅና ዋሕስ መጻኢና። ደቅና መግለጺ ገዛና። ደቅና ምልክት ጽንዓትና። ደቅና ኣስገርቲ ታሪኽና። ደቅና ቀጻልነት መንነትና።

ስእልና መግለጺ ብዝሕና።
ስኒትና መግለጺ ሓይልና።
ሓይልና መግለጺ እምነትና።
እምነትና መግለጺ ውርሻና።
ውርሻና መግለጺ ጽንዓትና።
ጽንዓትና መግለጺ ታሪኽና።
ታሪኽና መግለጺ መንነትና።