ስእልና መግለጺ ብዝሕና። ብዝሕና መግለጺ ስኒትና። ስኒትና መግለጺ ሓይልና። ሓይልና መግለጺ እምነትና። እምነትና መግለጺ ውርሻና። ውርሻና መግለጺ ጽንዓትና። ጽንዓትና መግለጺ ታሪኽና። ታሪኽና መግለጺ መንነትና።

ስእልና መግለጺ ብዝሕና።
ስኒትና መግለጺ ሓይልና።
ሓይልና መግለጺ እምነትና።
እምነትና መግለጺ ውርሻና።
ውርሻና መግለጺ ጽንዓትና።
ጽንዓትና መግለጺ ታሪኽና።
ታሪኽና መግለጺ መንነትና።