ምዝገባ ንፍትሓት!

ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ከምዚተኸፍለ መረጋገጺ ኣብ ዕለተ ፍትሓት ግድን  ክህሉ ኣሎዎ።

ኣብዚ መሕትት እትህብዎ ሓበሬታ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ሽወደናዊ መለለዪ ወረቀትኩም ዘሎ ሓበሬታኹም ክኸውን ኣሎዎ። ብዘይካ ናይ ክርስትና ስምኩም ካልእ ኩሉ ብቛንቛ ሽወደን ክትመልእዎ ግድን እዩ።

4 + 5 =